PROJEKTAS "SAVAITGALIO KLUBAS "PLUNKSNELĖ"

Nuo 2020 09 05 d. iki 2020 12 31 d.

Socialinė veikla skirta socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams (gyventojams) ir (ar) jų grupėms:

Šio projekto dėka siekiama įgalinti intelekto sutrikimą, negalią turintčius asmenis tarp kuriu puse bus jaunimas, Klaipėdos mieste, Pajūrio teritorijoje ir siekti didinti jų aktyvumą ir veiklos įvairovę, siekiant mažinti atitrauką nuo organizuojamų veiklų, gyvo bendravimo. Laisvalaikio klubas suteiks galią skirtingų intelekto negalių turintiems asmenims, siekti bendro tikslo, samoningai skatins bendrauti, būti įgaliem ir veikliems. Taip keistusi užsitovėjusios, klaidingos nuomonės apie negalią turintčius žmones, kad jie gali lankyti tik įstaigas darbo dienomis. Tokiu būdu negalią turintys asmenys didins savo pasirinkimo laisvę, bet ir sieks aktyvumo, kūrybiškumo ir tiesiog žmogiško bendravimo su bendraminčiais. O rezultatai suteiks galimybę, į asmenis su proto negalia pažiurėti iš kito kampo, kaip į tokius pat žmones.

 Tikslas - sukurti socialinį klubą, asmenims su intelekto sutrikimais, siekiant didinti įsitraukimą į   bendruomeninį gyvenimą savaitgalio laikotarpiu.

Uždaviniai:

Organizuoti laisvalaikio erdvę pagal veiklų zonas, pritaikytą intelekto sutrikimą turintiems asmenims
Organizuotis užimtumo – ugdomuosius stalo žaidymus
Organizuoti šokių užimtumą
Organizuoti kūrybinę veiklą- meninio filmo kūrybą
Organizuoti filmų peržiūrą Kultūros fabriko kino salėje
Organizuoti mini turnyrus

 Šio projekto dėka bus sukurta savaitgalio laisvalaikio erdvė asmenims su intelekto sutrikimais, nuo 10:00 val. iki 14:00 val. nemokamai lankyti klubą. Užsiėmimai: ugdomieji žaidimai (apie klimato kaitą, kaip skaičiuoti pinigus, ir kiti lavinamieji stalo žaidimai), šokių užimtumas (pagal pritaikytą metoda „Universlus Break dance“), video montavimo užsiėmimai (bus sukurtas kūrybiškas filmukas apie gamtos saugojimą), nemokama “wifi zona”, playstation žaidimų zoną. Mini-turnyrai su prizais: šaškės, stalo futbolo ir kimato kaitos, “Just dance” šokių ir playstation 4  turnyras. Taip pat Klaipėda, Minijos g. 2 III korpusas, 5 aukštas bus suteikta papildomai nemokama kavos, arbatos zoną ir filmų-bendravimo zoną. Sukurtas filmukas apie klimato kaitą bus rodomas visiems norintiems Kulturos fabriko kino salėje. Sukurtas šokis bus rodomas visiems norintiems I. Simonaitytės bilbliotekoje.

Projektas finansuotas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės lėšomis.